Πέμπτη, Δεκεμβρίου 14, 2006

and she... walked on down the hall

Σ' ένα σόυ εσορύχον στιν Κίνα η μυσικί, αν ακύο καλά, ίνε γριγοριανί με ριθμικό μπαγκράυντ (προσέξτε όμος κε τυς μπάτσους με τα πιλίκια, αριστερά: σόυ χορίς μπάτσυς στιν Κίνα δε γίνετε!). Κι εγό, αντίστιχα, θιμάμε παλιά πυ έβρισκα εξερετικά κατάλιλο για στοματικές εξιπιρετίσις το "Άνωθεν οι προφήται" ψαλμένο από τον Στανίτσα (δίσκος Χατζιγιακυμί).