Κυριακή, Νοεμβρίου 06, 2005

Πρώιμη εμφάνιση του γ' εν. προσώπου του παθ. παρατατικού σε -το

Πώς οργάνοσε η Εκλησία τις λιτανείες τούτες; Στους δρόμους εξετυλίγετο κάπια ενιαία, δραματική δράση: είταν οι χοροί, μιλούσε ο ένας, απαντούσε ο άλος, ο επίσκοπος είταν η ορατή ενότητα, σταματούσανε στα σταβροδρόμια, επεκαλούντο το Θεό, σώπαινε το πλήθος, ξεσπούσε ξαφνικά σε επίκλησες, σε απειλές, σε ελπίδες.

Νίκος Καζαντζάκης, γράμμα στη Γαλάτεια Καζαντζάκη, 1/5/1922

(Από το http://www.historical-museum.gr/kazantzakis/gr/index.html)

Εντυπωσιάζει η συνύπαρξη τύπων όπως "επίκλησες" με τύπους όπως "επεκαλούντο".

Δεν υπάρχουν σχόλια: