Σάββατο, Μαρτίου 13, 2010

Επιθαλάμιο

O nuit pleine de toi, ô nuit pleine d’étoiles
j’ai besoin, pour t’aimer, de comprendre le monde
pour comprendre le monde, j’ai besoin de t’aimer.

Victor Serge

Δεν υπάρχουν σχόλια: