Κυριακή, Οκτωβρίου 04, 2009

Γλωσσική αυτοϋπερδιόρθωση: Καλέσθε

Έτσι είναι. Οι ομιλητές ζητούν ομοιομορφία. Ας είναι και διαστρέφοντας:Υπάρχουν πάμπολλα παραδείγματα σαν το παραπάνω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: