Τρίτη, Φεβρουαρίου 26, 2008

Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες

Σε παλιότερες αναρτήσεις μου [1] [2] ασχολήθηκα με το έτυμο της λέξης "μαστούρα", και, χάρη στη βοήθεια εκλεκτών σχολιαστών, προέκυψε ότι τα ελληνικά λεξικά τη θεωρούν δάνεια από τα τουρκικά, ενώ ένα έγκυρο τουρκικό, δάνειο από τα ελληνικά! Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει και σε άλλες γλώσσες, απ' ό,τι φαίνεται. Στο γλωσσικό ιστολόγιο languagehat, στις 20 Φεβρουαρίου 2008, υπάρχει ανάρτηση στο ίδιο πνεύμα για τη λέξη carrick, και τα εμπλεκόμενα λεξικά είναι, παρακαλώ, το Oxford English Dictionary (για την ακρίβεια, αυτό δεν έχει καν τη λέξη!) και το Dictionnaire de l’Académie Française (που τη θεωρεί αγγλική).

Δεν υπάρχουν σχόλια: